• Slide 1

  Čím sa zaoberáme

  Spracovanie Drevnej Hmoty

  Naše práce
 • Slide 2

  Špecializované výruby

  Čistenie pozemkov, Asanácie TPP

  Spracovanie drevnej hmoty pre ďalšie využitie

  O spoločnosti
 • Slide 3

  Poľnohospodárstvo

  Výkup a prenájom poľnohospodárskych pozemkov

  Ich správa a údržba

  Naše práce

Špecializované výruby

- Spilovanie stromov v rizikovom priestore

- Zabezpešujeme kompletné služby v odbore Arboristiky

- Zrezávanie stromov po častiach

- Orezávanie konárov, vetiev a častí stromov

- Pílenie stromov v nedostupnom teréne

- Orezávanie konárov, vetiev a častí stromov

- Zabezpečovanie odstraňovania krovín a stromov v ochrannom pásme elektrických vedení

Čistenie pozemkov a frézovanie

- Kompletné zabezpečenie čistenia pozemkov od drevín podľa požiadaviek zákazníka

- Odstránenie krov, stromov, starého aj odpadového dreva a následné frézovanie a kompletná revitalizácia pôdy

- Čistíme aj ovocné sady a záhrady

- Spracovanie drevnej hmoty podľa požiadaviek

- Kompletné zabezpečenie asanácie od prípravy dokumentov, cez vyrezanie a vyvezenie hmoty až po jej zoštiepkovanie

- Náhradná výsadba a iné terénne úpravy

Čistenie lesných ciest

- Odstránenie náletových drevín a kríkov

- Odstránenie konárov a drevín zasahujúcich do ciest

- Zabezpečenie priechodnosti lesných ciest pre osobné aj nákladné vozidlá

- Odvoz hmoty na OM a následné štiepkovanie

Výkup pozemkov

- Vykupujeme lesné pozemky a trvale trávnaté porasty (TTP)

- Kúpime lesné pozemky aj s poľom alebo lúkou

- O parcely sa staráme podľa lesného hospodárskeho plánu

- Zabezpečíme celkový právny servis a služby súvisiace s odkupom lesa

Nákup, predaj a ťažba dreva

- Ťažba, približovanie, manipulácia dreva, výkon prebierok a prerezávok

- Vývoz drevnej hmoty za pomoci VKS na OM

- Obchodovanie s drevnou hmotou

- Kúpa drevnej hmoty na pni

Prenájom lesných pozemkov

- Máme záujem o prenájom lesných pozemkov za účelom lesného obhospodárovania

- Naši zamestnanci disponujú lesníckym vzdelaním a skúškami OLH (odborný lesný hospodár)

- Zverte svoj les do rúk profesionálom

Poľnohospodárstvo

- Vykupujeme poľnohospodárske pozemky a lúky

- Našim cieľom je rozvoj poľnohospodárskej činnosti

- Zabezpečíme celkový právny servis a služby súvisiace s odkupom pozemkov

Obnoviteľné zdroje energie

Naším hlavným cieľom je využitie hmoty, ktorá už pre iné odvetvia nemá potenciálne využitie. Ide hlavne o hmotu z čistenia TPP, pne a korene, prestarnuté porasty, manipulačné odpady a odpady z prerezávok, kôru, tenčinu a iné. Všetky zásahy sú vykonávané pod dozorom študovaných odborníkov s dlhoročnou praxou, ktorú získali pri práci doma i vo svete. Zásahy a starostliosť o parcely podliehajú lesnému hospodárskemu plánu. Plán čistenia sa vždy konzultuje s majiteľom, príslušnou organizácou či inou poverenou osobou aby sa predišlo neželaným zásahom do porastu. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať !

O spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená v roku 2014 za účelom spracovania drevnej hmoty na výrobu palivového dreva. Od roku 2015 sa spoločnosť zaoberá asanáciami TTP porastov, stavebných pozemkov, technickou a porastovou úpravou parkov, čistením súkromných pozemkov od náletových drevín, kríkov a stromov, terénnou úpravou pozemkov, zberom poťažbovej biomasy.

V roku 2016 do portfólia firmy pribudlo lesníctvo, poľnohospodárstvo, špecializované výruby a predaj dreva.

Centrála spoločnosti sa nachádza v Trenčíne.

Na základe našich hlavných činností sa zaoberáme spracovaním a predajom biomasy na energetické účely s cieľom zabezpečiť ekologické palivo pre tých výrobcov tepelnej a elektrickej energie, ktorí energiu vyrábajú prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. Na tento účel spracovávame drevnú hmotu, ktorá už nie je inak efektívne využiteľná, najmä odpadové drevo z lesných prebierok, čistenia vodných tokov, zostatky po ťažbe, odpady z piliarskej výroby, atď.

Stiepka ruka decor

Spravovanie lesa

Vykupujeme a berieme do prenájmu lesné i poľnohospodárske pozemky s cieľom ich obhospodárovania a údržby. Čistíme ovocné sady, záhrady, lesné cesty a iné pozemky od stromov, krov a ostatných drevín. Lúky čistíme a pravideľne kosíme. Snažíme sa rozširovať poľnohospodárstvo a tak pozdvyhnúť tento sektor a vytvárať kvalitné pracovné miesta.

Naše práce

PRIMA GROUP s.r.o.

Vedenie spoločnosti

Juraj Lančarič

+421 908 754 973

lancaric[zavináč]primagroup.sk

Vedúci výroby

Ing. Mário Matkovič

matkovic[zavináč]primagroup.sk

Ekonomické oddelenie a nájomné zmluvy

Barbora Lančaričová

lancaricova[zavináč]primagroup.sk